Human error - menselijke fouten

Menselijke fouten staan tegenwoordig sterk in de belangstelling. In de procesindustrie, in de luchtvaart, de railsector en de gezondheidszorg. Vaak is de mens een cruciaal onderdeel van een veiligheidsketen.

Menselijke fouten minimaliseren

Menselijke fouten zijn niet uit te sluiten, maar de kans op een fout is wel te minimaliseren. Er wordt veel aandacht besteed aan veilig gedrag en het volgen van procedures. Dat is nodig, maar is nog geen garantie dat het proces of systeem ook veilig functioneert.

De focus op gedrag wordt ook wel behaviour based safety genoemd. Maar behaviour based safety is niet hetzelfde als process safety of system safety. Een andere kijk op menselijk gedrag is nodig om het ideaal van process safety of system safety te bereiken.

Intergo

Deze website is een initiatief van Intergo - adviesbureau in Human Factors & Ergonomie met het doel meer informatie te geven over menselijke factoren en menselijke fouten in het bijzonder. En om aan te geven hoe Intergo kan bijdragen aan oplossingen op dit gebied. 

We hebben de informatie over menselijke fouten als volgt geordend:

Meer weten over Intergo of over human factors? Bezoek www.intergo.nl of mail naar info@intergo.nl.