Human Factors

Human Factors gaat over de mens als integraal onderdeel van een proces of systeem. Traditioneel worden systemen gezien en ontworpen als technische systemen. Met dat technisch systeem moet een doel bereikt worden. Vervolgens worden vanuit de kenmerken van het technisch systeem processen gedefinieerd en als laatste wordt gekeken naar de door de mens uit te voeren taken en de hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn. 

De aandacht voor veilig gedrag is ook vaak gebaseerd op bovenstaande traditionele benadering: gedrag op basis van do's en don'ts, vastgelegd in procedures en selectiecriteria voor medewerkers.

Moderne opvattingen over systemen

Een andere kijk op human factors is terug te vinden in moderne opvattingen over het ontwerpen van systemen. Hierin vormen de mens, de processen en de techniek samen een integraal systeem. Het maakt dan niet uit of die mens een rol heeft als werknemer, of als klant (consument, reiziger, patient, bezoeker etc.). De mens, de processen en de techniek zijn een drie-eenheid die samen zorgen voor een optimale performance van het systeem. 

Optimale veiligheid

Voor veiligheid - systeemveiligheid! - geldt hetzelfde als voor de system performance: er ontstaat een optimale veiligheid als de mens, de processen en de techniek integraal op elkaar worden afgestemd. De kans op een menselijke fout wordt pas minimaal als de menselijke taak niet los wordt beschouwd van de processen, de techniek, maar ook (!) de omgeving van het systeem.

De traditionele definitie van een systeem. De techniek is hierin leidend. Deze definitie wordt ook heden ten dage (impliciet) toegepast.

De moderne kijk op systemen, waarin een integrale benadering wordt gekozen.