Toolkit human error

Om grip te krijgen op menselijke fouten heeft Intergo een toolkit van beproefde instrumenten. Al deze instrumenten zijn diagnostisch: u weet dus wat u moet aanpakken. En ze bieden letterlijk en figuurlijk inzicht in de menselijke rol in het systeem. 

Voor de zogenaamde risico-acceptatie sluiten we altijd aan bij wetenschappelijke inzichten enerzijds, en bij wat gebruikelijk of (wettelijk) verplicht is in een branche anderzijds.

Meerwaarde van onze toolkit

Een beoordeling van de de menselijke rol en het mogelijk optreden van menselijke fouten met onze instrumenten levert:

  • Een objectieve beoordeling of voorspelling van het optreden van menselijke fouten
  • Inzicht in knelpunten zodat u verder komt dan de constatering 'dat een fout mogelijk is'
  • Concrete maatregelen, zodat u weet welke zaken aan te passen zijn
  • Een vroege inschatting over de werkbaarheid en veiligheid van een nieuw systeem, met voorstellen voor aanpassing op een moment dat dit nog eenvoudig door te voeren is. Daardoor kan een goede balans tussen performance, veiligheid en kosten gerealiseerd worden.

Onze instrumenten

Onze instrumenten zijn niet specifiek voor een bepaalde branche of sector, maar kunnen eenvoudig ingezet worden. Voor bestaande situaties, voor het ontwerp van nieuwe systemen of voor incidentanalyses. 

Taakanalyse

Met een taakanalyse brengen we de processen, de techniek en natuurlijk de door de mensen uit te voeren taken in kaart. De taakanalyse wordt opgesteld vanuit het perspectief van de mens. 

Als hulpmiddelen voor de taakanalyse gebruiken we technieken als de Critical Incident Technique (CIT) en de zogenaamde Walk Through - Talk Through (WT-TT).

Fouten-identificatie: TARA

Het identificeren van menselijke fouten is ingewikkeld. Het onderscheid naar diverse typen menselijke fouten helpt om te focussen en de verkenning naar mogelijke menselijke fouten gestructureerd uit te voeren. Ons instrument TARA is gebaseerd op deze te onderscheiden typen menselijke fouten.

Foutenweergave

Als de taakanalyse is afgerond en de (mogelijke) menselijke fouten bekend zijn, kunnen deze het beste grafisch gepresenteerd worden. Intergo gebruikt een grafische presentatie omdat dat letterlijk en figuurlijk beter inzicht biedt in de fouten, de processen en de oorzaken van het optreden van fouten. Afhankelijk van de doelstelling maken we gebruik van een gebeurtenissenboom, een foutenboom of de zogenaamde Bow-Tie.

Implementatie

We helpen u graag bij de implementatie van onze instrumenten en oplossingen. Oplossingen en (her)ontwerpen worden meestal eerst uitgetest of in klein verband ingezet. Als finale evalueren we de aanpassingen.