Vragen rond human factors en human error

Enkele voorbeelden van vragen die vaak gesteld worden rond human factors en human error:

 • Voldoet mijn ontwerp ten aanzien van human factors?
 • Hoe moeten diverse veiligheidssystemen op elkaar afgestemd worden zodat mensen er zonder fouten mee kunnen werken?
 • Welke veiligheidsrisico's of kans op menselijke fouten brengt een uit te voeren taak met zich mee?
 • Wat is de invloed op de menselijke taakuitoefening en dus de kans op menselijke fouten als een bepaalde technische wijziging wordt doorgevoerd?
 • Wat is de achterliggende oorzaak van optredende fouten of (bijna) incidenten?
 • Hoe kan het dat mensen zich bewust onveilig gedragen?
 • Wat kunnen mijn mensen aan takenpakket aan zonder dat ze fouten maken of veiligheidsrisico's nemen?
 • Hoe moet ik het aspect human factors vormgeven in een pilot met een nieuw systeem?
 • Hoe moet ik human factors borgen in het ontwerpproces?
 • Waarom blijven - ondanks onze hoge veiligheidsambities - resultaten uit?

Systems Engineering

Complexe systemen worden tegenwoordig volgens de principes van Systems Engineering ontworpen (zie ook www.incose.nl).

Een voorbeeld van standaardisatie van de aanpak van Systems Engineering in een specificieke sector is de norm NEN-EN 50126-1 (1999), Spoorwegtoepassingen – De specificatie en het bewijs van de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Deze norm besteed ook veel aandacht aan Human Factors. Enkele citaten uit de norm (paragraaf 4.4):

 • An analysis of human factors, with respect to their effect on system RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), is inherent within the 'systems approach' required by this standard;
 • Human factors can be defined as the impact of the human characteristics, expectations and behaviour upon a system;
 • Railway applications typically involve a wide range of human groups, from passengers, operational staff and staff responsible for implementing systems to others affected by the railway operation, such as car drivers at railway crossings;
 • Humans shall be considered as possessing the ability to positively contribute to the RAMS of the railway system.

NEN-EN 50126 stelt dat de mens als integraal onderdeel van het systeem beschouwd moet worden en dat de mens een positieve bijdrage aan de performance van het systeem kan leveren en sluit dus aan de moderne opvattingen over (het ontwerp van) systemen.

Vanuit human factors perspectief definiëren wij in de ontwikkeling van een systeem als eerste  een zogenaamd Concept of Use. De Concept of Use (CoU) is een beschrijving van de doelstelling van het systeem, de elementen van het systeem (mens, techniek), de gebruikscondities en de omgeving voor het systeem en het (voor ogen staande) dynamisch gedrag van het systeem (de processen). Deze CoU is cruciaal voor de vervolgstappen, zowel voor de verdere engineering als voor de veiligheid van het systeem.

Safety cases

Ten aanzien van veiligheid speelt binnen Systems Engineering de zogenaamde Safety Case een centrale rol. Human Factors is onderdeel van de Safety Case.

Intergo heeft ervaring in het opstellen van een Safety Case, natuurlijk speciaal vanuit het Human Factors perspectief. We hebben daarbij verschillende rollen vervuld:

 • Lid van het design team
 • Adviseur over het proces om tot optimale human factors karakteristieken voor een te ontwerpen systeem te komen
 • Toetsing van het ontwerp in opdracht van een leverancier
 • Toetsing van het ontwerp in opdracht van een opdrachtgever. Intergo acteert dan als een zogenaamde Independent Safety Assessor (ISA)
 • Toetsing en doorontwikkeling van het ontwerp in opdracht van een certificerende instantie, de zogenaamde Notified Body (NoBo)

Veiligheidscultuur

Intergo beseft dat een goed ontwerp meer behelst dan alleen een goed technisch ontwerp. Het gaat immers ook over uw organisatiedoelen en de praktische invulling op de werkvloer. Daarom hebben we in samenwerking met Human Company de Safety Integrity Audit (SIA) ontworpen. 

De SIA is een integrale veiligheidsscan voor de interne veiligheid van uw organisatie. We kijken naar het gedrag van uw medewerkers op de werkvloer en naar de werkomgeving. In onze overtuiging beïnvloeden gedrag en omgeving elkaar. Een slechte werkomgeving leidt al snel tot onveilig gedrag. En een slordige werkplek is een indicatie van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Met onze SIA krijgt u een getrouw beeld in welke mate het veiligheidsbeleid van uw organisatie is geborgd op de werkvloer. Meer informatie is te vinden in de download sectie.